Czy się siedzi, czy się leży . . . ważne, żeby prosto

Wady postawy, bierny tryb życia dzieci i młodzieży – wszystko to zmierza do jednej z wielu popularnych „chorób” XXI wieku. W ciągu dnia dzieciaki przebywają minimum 8 godzin w pozycji siedzącej. Nasuwa się zatem pytanie – czy i jak możemy pomóc dzieciakom, aby ich postawa, w tak ważnym dla nich okresie rozwoju, była prawidłowa? Przedstawiamy…