Co to są specjalne potrzeby edukacyjne? Niezbędnik nauczyciela

Ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych określamy dziecko z niepełnosprawnością intelektualną lub ruchową, ADHD, zespołem Aspergera, ale również dziecko wybitnie zdolne, którego wiedza i umiejętności znacznie wykraczają poza wymagania podstawy programowej. Pojęcie specjalnych potrzeb edukacyjnych obejmuje nie tylko dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, ale również bez.

Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach

W pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach, należy oprzeć się o jego opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznej, opinie rodziców, informacje od specjalistów lub lekarzy, a także własne obserwacje. Najistotniejsze w pracy o takim charakterze jest zindywidualizowanie procesu wychowania i kształcenia, dostosowanie się do dziecka i stworzenie jak najbardziej korzystnych warunków rozwojowych dla jego możliwości. Niezależnie od charakteru odejścia dziecka od normy, warto zwrócić uwagę na tak podstawowe rzeczy jak:

 • jasność, stanowczość oraz uprzejmość komunikatów,
 • konkretność i zrozumiałość formułowanych próśb i poleceń,
 • zmiana charakteru aktywności dziecka co określony czas,
 • dostosowywanie metod i środków do dziecka,
 • zastosowanie dodatkowych środków dydaktyczno-technicznych,
 • współpraca z rodzicami – jeśli to możliwe.

Elementy przydatne w procesie dostosowywania procesu wychowania i kształcenia do specjalnych potrzeb dziecka

Urozmaicanie procesu wychowania i kształcenia, prawie zawsze wpływa pozytywnie na jego efektywność. Odwoływanie się do emocji w trakcie lekcji ułatwia zapamiętywanie i podtrzymuje uwagę uczniów. Zarówno dzieci poniżej normy, jak i powyżej o wiele chętniej uczestniczą w ciekawych, regularnie urozmaicanych zajęciach. Do urozmaicenia procesu edukacyjnego, zależnie od grupy wiekowej, mogą się przydać:

 • Tablice interaktywne – zwiększają codzienne możliwości edukacyjne w klasie szkolnej, urozmaicają proces edukacyjny i ułatwiają podtrzymanie uwagi uczniów.
 • Podłogi interaktywne – świetne rozwiązanie dla młodszych uczniów szkół i przedszkoli. Mogą zostać wykorzystane zarówno w salach, na świetlicach, jak i na korytarzach. Odwołują się do idei edukacji przez zabawę i wspomagają rozwój motoryczny dziecka.
 • Projektory i ekrany projekcyjne – alternatywne rozwiązanie dla tradycyjnej tablicy. Oprócz prowadzenia lekcji z pomocą prezentacji, umożliwiają włączanie do procesu nauczania filmików edukacyjnych lub gier.
 • Roboty edukacyjne – idealne rozwiązanie na świetlice lub do przedszkola. Za ich pomocą można prowadzić zajęcia z programowania lub robotyki dla najmłodszych.
 • Cyfrowe laboratoria szkolne – do wykorzystania na zajęciach z biologii, chemii, czy fizyki. Cyfrowe laboratoria szkolne cechuje niesamowita wszechstronność i mnogość możliwych zastosowań. Mogą pomóc zarówno w pracy z uczniami, których trzeba dodatkowo zmotywować i zainteresować, jak i z tymi wybitnie zdolnymi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *