Dostępny czy niedostępny?

17.07.2018r., podczas wtorkowego posiedzenia rady Ministrów przyjęto program „Dostępność Plus“.

Głównym celem programu jest podniesienie jakości i zapewnienie niezależności życia wszystkich obywateli, w tym w szczególności osób starszych i osób z trwałymi lub czasowymi ograniczeniami mobilności, a także percepcji. Służyć temu ma poprawa dostępności przestrzeni publicznej, produktów i usług w aspekcie architektonicznym, informacyjnym i komunikacyjnym.

W pracach nad przygotowaniem programu brali udział specjaliści z Ministerstwa Edukacji Narodowej, które jest koordynatorem poniższych działań:

– 200 szkół i przedszkoli bez barier
to konkurs dla 200 zainteresowanych placówek edukacyjnych. Będą one poddane kompleksowym audytom dostępności w wymiarze architektonicznym, komunikacyjno-informacyjnym, organizacyjnym.
W oparciu o analizę potrzeb wybranych szkół, opracowane zostaną plany poprawy ich dostępności. Dzięki wsparciu funduszy europejskich, dokonywane będą inwestycje i zakupy, które zapewnią poprawę dostępności budynków, transportu, wyposażenia i pomocy dydaktycznych w formatach dostosowanych do indywidualnych potrzeb. Zmiany będą mogły objąć również organizację pracy, ukierunkowaną na potrzeby wszystkich uczniów.

– Wsparcie edukacji włączającej
jest to system wsparcia dla nauczycieli pracujących z uczniami z niepełnosprawnościami w przedszkolach oraz szkołach ogólnodostępnych, który ma na celu zapewnienie najwyższej jakości edukacji dla każdego dziecka i ucznia, niezależnie od rodzaju niepełnosprawności czy innych specjalnych potrzeb.

– Nauczyciele dla edukacji włączającej
to element projektu, odpowiedzialny za zwiększenie kompetencji, umiejętności oraz zmiany postaw kadry zarządzającej, nauczycieli, w tym akademickich i innych pracowników placówek edukacyjnych wobec uczniów z niepełnosprawnością.

W ramach zaplanowanych działań przewidziano organizację cyklu szkoleń mającą na celu skłonienie do refleksji nad dotychczasowym sposobem postrzegania różnych niepełnosprawności oraz strategii nauczania osób ze specjalnymi potrzebami.

Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy na stronę ministerstwa TUTAJ.

W wolnej chwili rzuć okiem na animację prezentującą założenia programu Dostępność Plus

A Wy jak sądzicie – polskie szkoły potrzebują takich inicjatyw i wprowadzenia Programu “Dostepność Plus”? Jesteśmy społeczeństwem wyedukowanym w tym kierunku oraz potrafiącym pomagać osobom z niepełnosprawnością? Czy nasz kraj, infrastruktura, placówki w jakikolwiek sposób są przystosowane do właściwego funkcjonowania osób ze specjalnymi potrzebami?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *