Metoda Dobrego Startu – czym jest?

Praktycznie każdy rodzic pragnie, aby jego dziecko miało w życiu dobry start, także, jeśli chodzi o sferę edukacyjną! Nauka czytania i pisania powinna zatem być poprzedzona ćwiczeniami aktywizującymi zmysły oraz poprawiającymi psychomotorykę. Z myślą o różnych trudnościach, które najczęściej pojawiają się u najmłodszych już w wieku szkolnym, została stworzona tak zwana Metoda Dobrego Startu. Na czym polega? Jakie ma założenia?

Czym jest Metoda Dobrego Startu (MDS)?

MDS została stworzona przez dziecięcą psycholog kliniczną Magdę Bogdanowicz w latach 60-tych ubiegłego wieku. Jej pierwowzorem była natomiast powstała w latach 40-tych we Francji metoda nazywana Le Bon Depart, która w dosłownym tłumaczeniu oznacza dobry wyjazd, start. Metoda Dobrego Startu skierowana jest głównie do dzieci w wieku przedszkolnym lub też wczesnoszkolnym, które niebawem rozpoczną naukę czytania i pisania. MDS bazuje przede wszystkim na wspieraniu rozwoju psychomotorycznego u najmłodszych, a także na edukacji i terapii, które angażują wszystkie zmysły do nauki.

Jakie są założenia Metody Dobrego Startu?

Celem metody MDS jest pomoc dzieciom w nauce poprzez zabawę dostosowaną do wieku najmłodszych. Ćwiczenia przeprowadzane między innymi w przedszkolach lub ośrodkach rehabilitacji polegają na wykorzystywaniu graficznych symboli, melodii i dźwięków do aktywizacji dzieci. Założeniami Metody Dobrego Startu są: wielozmysłowe uczenie się oraz wykonywanie zharmonizowanych w czasie i przestrzeni ruchów.

Warto pamiętać, że istnieją trzy główne i zwykle stałe elementy Metody Dobrego Startu:

  • Słuchowy – wiersze, piosenki, wyrazy. Dzieci uczą się wierszyków na pamięć, powtarzają za nauczycielem teksty piosenek oraz melodię, utrwalają trudne wyrazy.
  • Wzrokowy – znaki graficzne, figury geometryczne, wzory, które zbliżone są wizualnie do liter. Maluchy zapamiętują określone wzory, starają się odwzorować je na zajęciach plastycznych, uczą się również podstawowych znaków matematycznych.
  • Ruchowy – ćwiczenie motoryki dziecięcej. Nauczyciel przeprowadza zajęcia ruchowo-słuchowe lub ruchowe. Bazą tego typu ćwiczeń jest odgrywanie scenek do melodii piosenek. Są to świetne zajęcia, które dodatkowo umuzykalniają dzieci poprzez zabawę!

Metoda Dobrego Startu – dla jakiej grupy wiekowej?

Nie ma określonej grupy wiekowej, dla której przewidziana jest Metoda Dobrego Startu. Można rozpocząć podstawowe zajęcia umuzykalniające w grupie dwulatków, jak również ćwiczyć z pierwszoklasistami. Warto wspomnieć, że w wielu placówkach MDS stosowana jest w ramach programu profilaktycznego, który ma zapobiegać niepowodzeniom szkolnym.

Efekty stosowania Metody Dobrego Startu

Projekt ten trwa zwykle przez cały rok szkolny, od września do czerwca zarówno w przedszkolach, jak i szkołach. Należy jedynie pamiętać, aby dostosowywać poziom trudności do wieku dzieci. Tuż przed wakacjami, pedagodzy i nauczyciele formułują odpowiednie wnioski z przeprowadzanych przez siebie zajęć, w których określają poziom rozwoju zmysłu słuchu, wzroku, orientacji przestrzennej, motoryki określonej grupy dzieci.

Dzięki Metodzie Dobrego Startu wiele dzieci radzi sobie z podstawowymi trudnościami pojawiającymi się w szkole. Dużo szybciej uczy się pisać oraz czytać, a także dysponuje tak zwaną wyobraźnią przestrzenną. Nie da się ukryć, że zajęcia przeprowadzane w ramach MDS świetnie umuzykalniają, a także poprawiają motorykę ruchów najmłodszych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *