Poprawa dostępności świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży w szkole

Czas na wakacyjne nowinki z Ministerstwa Zdrowia. Od 1 sierpnia br. rozpoczęła się realizacja programu polityki zdrowotnej „Poprawa dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży w szkołach w 2018 r.”. Już wkrótce uczniowie rozpoczną prawidłową edukację w zakresie higieny jamy ustnej. Nabędą niezbędną wiedzę i wyrobią w sobie właściwe nawyki. Przecież szeroki uśmiech w życiu jest bardzo ważny!

Jaki jest cel projektu?
Przede wszystkim chodzi o zwiększenie dostępności dzieci i młodzieży do świadczeń stomatologicznych, udzielanych w gabinetach dentystycznych w szkołach publicznych oraz objęcie jak najliczniejszej grupy dzieci i młodzieży efektywną opieką stomatologiczną jak i działaniami edukacyjnymi w zakresie zdrowia jamy ustnej.

Na czym będzie polegała wzmożona opieka?
Głównie na zapewnieniu większej liczbie dzieci i młodzieży dostępu do świadczeń lekarza dentysty na terenie szkoły. Efektywna opieka zagwarantuje:
– poprawę stanu zdrowia jamy ustnej przez prewencję próchnicy zębów,
– systematyczną kontrolę stanu jamy ustnej,
– profilaktykę świadczeń stomatologicznych
– edukację zdrowotną (dla opiekunów również)
– obniżenie lub zniwelowanie wydatków na dalsze leczenie stomatologiczne.

Dla kogo przeznaczony jest program?
Program jest skierowany do organów prowadzących szkoły publiczne, czyli do jednostek samorządów terytorialnych na szczeblach gmin, powiatów i województw. Zainteresowane organy, prowadzące szkoły mogą przystąpić do konkursu na realizację programu i otrzymać środki na zakup niezbędnego wyposażenia gabinetu stomatologicznego oraz na realizację projektu edukacyjnego.

Termin składania zgłoszeń konkursowych upływa 31 sierpnia br.

Szczegółowe informacje, załączniki do pobrania dostępne są na stronie Ministerstwa Zdrowia, TUTAJZapraszamy do udziału.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *