Tryb oceniania pracy nauczyciela: Wymogi MEN

Podejmujemy dzisiaj dość burzliwy temat. Od 1 września 2018 roku, nie tylko uczniowie będą oceniani…
Jak wynika z informacji Ministerstwa Edukacji Narodowej, wchodzą w życie nowe zasady oceny pracy nauczycieli.

Sprawa wydaje się już przesądzona…
Zgodnie z wydanym na początku czerwca rozporządzeniem w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, w nowym systemie, nauczyciele na poszczególnych stopniach awansu, będą oceniani według różnych parametrów. Ich liczba rośnie kaskadowo. Stażyści będą musieli spełniać dziewięć kryteriów, nauczyciele kontraktowi – 14, mianowani – 19, a dyplomowani – minimum 23.

Ocenie będą podlegali wszyscy nauczyciele – co trzy lata, lub na wniosek rady szkoły, rady rodziców, dyrektora – w dowolnym czasie.
W ustawie zapisano, że kryteria oceny nauczycieli ma określić minister edukacji narodowej – w stosownym rozporządzeniu, a wskaźniki oceny – dyrektor szkoły w regulaminie. Według MEN, taka formuła pozwoli uwzględnić przy ocenianiu specyfikę szkół i indywidualne warunki, w jakich pracują nauczyciele.

Obiektywny i przejrzysty system oceny ma być, przede wszystkim, pomocnym narzędziem dla dyrektora szkoły. Nowe rozporządzenie zbiega się w czasie z wprowadzeniem nowego dodatku dla nauczycieli dyplomowanych, legitymujących się najwyższą oceną pracy. To jeden z powodów, dla których niezbędnym wydaje się wdrożenie właściwego i funkcjonalnego systemu oceny. Dodatek dla najlepszych, po raz pierwszy, wypłacany będzie od września 2020 r. Docelową wysokość, w kwocie ok. 500 zł, osiągnie w 2022 r.

Więcej szczegółów możecie znaleźć w podpisanym ROZPORZĄDZENIU. Życzymy przyjemnej lektury. Mamy nadzieję, że wszystko będzie zmierzało w jak najlepszym dla Was, grona pedagogicznego, kierunku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *