Wpływ komputera i internetu na mózg

Międzynarodowy zespół naukowców z Uniwersytetu Zachodniego Sydney, Uniwersytetu Harvarda, Kings College, Uniwersytetu Oksfordzkiego i Uniwersytetu w Manchesterze odkrył, że Internet może powodować zarówno gwałtowne, jak i trwałe zmiany w określonych obszarach poznawania, wpływając na naszą zdolność skupiania się, procesy pamięciowe i interakcje społeczne.

W pierwszym tego rodzaju przeglądzie opublikowanym w World Psychiatry – wiodącym światowym czasopiśmie badań psychiatrycznych, badacze pochylili się nad wiodącą hipotezą, w jaki sposób Internet może zmieniać procesy poznawcze, a następnie zbadali zakres, w jakim te hipotezy zostały poparte ostatnimi odkryciami za pośrednictwem badań psychologicznych, psychiatrycznych i neuroobrazowania.

Obszerny raport, prowadzony przez dr Josepha Firtha, starszego członka zespołu badawczego NICM Health Research Institute, Western Sydney University i Honorary Research Fellow na Uniwersytecie w Manchesterze, połączył poszczególne odkrycia w celu opracowania modeli dotyczących wpływu Internetu na strukturę mózgu, jego funkcję i rozwój poznawczy.

„Najważniejsze wnioski z tego raportu są takie, że wysoki poziom korzystania z Internetu może rzeczywiście wpływać na wiele funkcji mózgu. Na przykład nieograniczony strumień podpowiedzi i powiadomień z Internetu zachęca nas do ciągłego dzielenia uwagi – co wtedy z kolei może zmniejszyć naszą zdolność do utrzymania koncentracji na jednym zadaniu” – powiedział dr Firth.

„(…) świat online oferuje nam wyjątkowo duży i stale dostępny zasób faktów i informacji, który nigdy nie jest niczym więcej niż kilkoma kliknięciami. Biorąc pod uwagę, że obecnie większość informacji faktograficznych na świecie znajduje się dosłownie na wyciągnięcie ręki, spodziewać można się, że zacznie dochodzić do zmien i sposobów przechowywania, a nawet wartościowania faktów i wiedzy w społeczeństwie i w naszych mózgach”.

Niedawne wprowadzenie i powszechne przyjęcie tych technologii internetowych, wraz z mediami społecznościowymi jest również przedmiotem troski niektórych nauczycieli i rodziców. Wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia z 2018 r. Zalecają, aby małe dzieci (w wieku 2-5 lat) korzystały maksymalnie jedną godzinę dziennie z Internetu. Jednak raport wykazał również, że ogromna większość badań skupiających się na wpływie Internetu na mózg została przeprowadzona u dorosłych – i dlatego potrzeba więcej eksperymentów, aby określić korzyści i wady korzystania z Internetu przez młodych ludzi.

„Aby temu wszystkiemu zaradzić, dostępnych jest teraz wiele aplikacji i programów do ograniczania korzystania z Internetu i dostępu do smartfonów i komputerów – które rodzice i opiekunowie mogą wykorzystać do wprowadzania pewnych„ przyjaznych rodzinie ” zasad dotyczących zarówno czasu spędzonego na urządzeniach osobistych, i jakości treści z ktorymi dzieci obcują ”- kontynuuje dr Firth.

„Równie ważne jest mówienie dzieciom, jak wpływa na nich życie w Internecie – miejmy nadzieję, że zidentyfikujemy dzieci zagrożone cyberprzemocą, uzależniającymi zachowaniami, a nawet wykorzystywaniem – a tym samym umożliwiamy szybką interwencję, aby uniknąć niepożądanych skutków”.

„Wierzę, że to, wraz ze wzrostem #Instagramification społeczeństwa, ma zdolność do zmiany zarówno struktury, jak i funkcjonowania mózgu, jednocześnie potencjalnie zmieniając naszą tkankę społeczną.” – opowiada profesor Sarris. „Aby zminimalizować potencjalne negatywne skutki wielozadaniowego korzystania z Internetu o wysokiej intensywności, zasugerowałbym praktykę uważności i skupienia, wraz z zastosowaniem technik„ higieny internetowej ”, jak np. Zmniejszenie wielozadaniowości online, rytualne„ sprawdzanie ”zachowań i wieczornej aktywność online , angażując się w bardziej osobiste interakcje.

Jest jasne, że Internet drastycznie zmienił możliwości interakcji społecznych, pytanie brzmi jak bardzo i jaki globalny efekt to przyniesie w przyszłości, w tym zawierają się pytania o umiejętności czytania emocji, komunikacji werbalnej oraz nieweralnej oraz sposób rozumowania własnych emocji.

Czekamy zatem na dalsze badania, a wtenczas pamiętajmy o zachowaniu złotego środka.

źródło: Joseph Firth, John Torous, Brendon Stubbs, Josh A. Firth, Genevieve Z. Steiner, Lee Smith, Mario Alvarez‐Jimenez, John Gleeson, Davy Vancampfort, Christopher J. Armitage, Jerome Sarris. The “online brain”: how the Internet may be changing our cognition. World Psychiatry, 2019; 18 (2): 119 DOI: 10.1002/wps.20617

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *