Wyposażenie sali przyrodniczej z Interdesk

10 maja Minister Edukacji Narodowej p. Anna Zalewska przedstawiała projekt wsparcia szkół w celu wyposażenia pracowni przyrodniczych.
Samorządy mogą już składać wnioski do MEN o przyznanie dofinansowania na zakup dla szkół podstawowych pomocy dydaktycznych niezdbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, chemia i fizyka). W tym roku planowana kwota wsparcia to 80 mln zł.

Co obejmuje dofinansowanie?

Dofinansowanie obejmuje wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, chemia i fizyka). Program wsparcia finansowego zaprojektowany został na 4 lata począwszy od 2018 r.

Jakie wyposażenie wchodzi w grę?

 Modułowe Pracownie Przyrodnicze ( Laboratoria Cyfrowe [KLIK] )

,, Każdy moduł zawiera sprzęt i narzędzia pozwalające wszystkim uczniom w klasie przeprowadzać proste, bezpieczne doświadczenia, w ilości zapewniającej warunki pracy samodzielnej i zespołowej (również w klasie liczącej 30 uczniów), a także materiały dodatkowe dla nauczycieli pomagające w organizacji różnych zajęć (dodatkowych, terenowych, wycieczek edukacyjnych czy projektów uczniowskich oraz lekcji).”
źródło: www.men.gov.pl

Kto może się starać o dofinansowanie?

Dofinansowanie dotyczy szkół podstawowych:
a) publicznych dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez jst, osoby prawne lub osoby fizyczne;
b) które mają lub będą mieć od 01.09.2019 r. w ramach struktury klasę V (dotyczy przedmiotów geografia i biologia) oraz klasę VII lub VIII (dotyczy przedmiotów fizyka i chemia);
c) które nie są szkołą zorganizowaną w podmiocie leczniczym;
d) które nie mają w ramach struktury oddziałów gimnazjalnych (po przekształceniu gimnazjum w szkołę podstawową lub włączeniu gimnazjum w struktury szkoły podstawowej) oraz, które nie funkcjonują w ramach zespołu z gimnazjum;
e) które, nie skorzystały ze środków finansowych na to zadanie z rezerwy 0,4% w roku poprzednim.

Wkład własny

W przeciwieństwie do projektu Aktywna Tablica MEN nie wymaga wkładu własnego oraz nie zakłada górnych limitów finansowania dla poszczególnych szkół.

Limity

Wprowadza się roczny limit aplikowania z tego kryterium do 1/4 szkół, które spełniają powyższe kryteria (szkoły uprawnione do ubiegania się o wsparcie). W sytuacji gdy jst jest organem prowadzącym/dotującym dla ww. szkół w ilości od 1 do 4, może ubiegać się o wsparcie w 2019 r. na jedną szkołę.

W innych przypadkach po wykonaniu ilorazu liczby uprawnionych do otrzymania wsparcia szkół (spełniających ww. pięć warunków) przez 4 należy dokonać zaokrąglenia: końcówki poniżej 0,50 zaokrągla się w dół, od 0,50 zaokrągla się w górę.

Wynik powyższego działania daje liczbę szkół, na które można składać wniosek w roku 2019. Jeżeli liczba szkół we wniosku będzie wyższa niż limit na dany rok dla samorządu uwzględnione zostaną tylko szkoły mieszczące się w limicie zgodnie z kolejnością z wniosku. Dla miast na prawach powiatu limit oblicza się odrębnie dla części gminnej i powiatowej.

Wniosek

Oprócz wniosku należy dołączyć wykaz pomocy dydaktycznych zakupionych w roku bieżącym lub planowanych do zakupienia odrębnie dla każdej szkoły i do każdego przedmiotu.
Pomagamy wypełnić wszystkie niezbędne dokumenty!

Co zapewnia Interdesk?

– pomoc podczas wypełniania i składania wniosków oraz pozyskiwania funduszy
– pomoc podczas wyboru i montażu sprzętu w ramach Modułowej Pracowni Przyrodniczej
– jeżeli szkoła tego wymaga: kursy i szkolenia z zakresu obsługi
– wsparcie techniczne dla nauczycieli oraz uczniów
– serwis i dojazd na miejsce

Kim jesteśmy?

– doradcami z wieloletnim stażem
– firmą skupiającą specjalistów z zakresu elektroniki,
– rodziną, przyjaciółmi, których łączy pasja i wspólny cel: poprawa standardów edukacyjnych w szkołach

Nasza oferta

dostępna na www.interdesk.pl
lub po kliknięciu w logo:

Termin składania wniosku:

do 14 czerwca 2019 roku
– decyduje data wpływu do MEN

Naszym usługom zaufały setki szkół!

Pozwól sobie pomóc
My zajmiemy się wszystkim!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *