Wyposażenie sali przyrodniczej z Interdesk

10 maja Minister Edukacji Narodowej p. Anna Zalewska przedstawiała projekt wsparcia szkół w celu wyposażenia pracowni przyrodniczych.
Samorządy mogą już składać wnioski do MEN o przyznanie dofinansowania na zakup dla szkół podstawowych pomocy dydaktycznych niezdbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, chemia i fizyka). W tym roku planowana kwota wsparcia to 80 mln zł.

Co obejmuje dofinansowanie?

Dofinansowanie obejmuje wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, chemia i fizyka). Program wsparcia finansowego zaprojektowany został na 4 lata począwszy od 2018 r.

Jakie wyposażenie wchodzi w grę?

 Modułowe Pracownie Przyrodnicze ( Laboratoria Cyfrowe [KLIK] )

,, Każdy moduł zawiera sprzęt i narzędzia pozwalające wszystkim uczniom w klasie przeprowadzać proste, bezpieczne doświadczenia, w ilości zapewniającej warunki pracy samodzielnej i zespołowej (również w klasie liczącej 30 uczniów), a także materiały dodatkowe dla nauczycieli pomagające w organizacji różnych zajęć (dodatkowych, terenowych, wycieczek edukacyjnych czy projektów uczniowskich oraz lekcji).”
źródło: www.men.gov.pl

Kto może się starać o dofinansowanie?

Dofinansowanie dotyczy szkół podstawowych:
a) publicznych dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez jst, osoby prawne lub osoby fizyczne;
b) które mają lub będą mieć od 01.09.2019 r. w ramach struktury klasę V (dotyczy przedmiotów geografia i biologia) oraz klasę VII lub VIII (dotyczy przedmiotów fizyka i chemia);
c) które nie są szkołą zorganizowaną w podmiocie leczniczym;
d) które nie mają w ramach struktury oddziałów gimnazjalnych (po przekształceniu gimnazjum w szkołę podstawową lub włączeniu gimnazjum w struktury szkoły podstawowej) oraz, które nie funkcjonują w ramach zespołu z gimnazjum;
e) które, nie skorzystały ze środków finansowych na to zadanie z rezerwy 0,4% w roku poprzednim.

Wkład własny

W przeciwieństwie do projektu Aktywna Tablica MEN nie wymaga wkładu własnego oraz nie zakłada górnych limitów finansowania dla poszczególnych szkół.

Limity

Wprowadza się roczny limit aplikowania z tego kryterium do 1/4 szkół, które spełniają powyższe kryteria (szkoły uprawnione do ubiegania się o wsparcie). W sytuacji gdy jst jest organem prowadzącym/dotującym dla ww. szkół w ilości od 1 do 4, może ubiegać się o wsparcie w 2019 r. na jedną szkołę.

W innych przypadkach po wykonaniu ilorazu liczby uprawnionych do otrzymania wsparcia szkół (spełniających ww. pięć warunków) przez 4 należy dokonać zaokrąglenia: końcówki poniżej 0,50 zaokrągla się w dół, od 0,50 zaokrągla się w górę.

Wynik powyższego działania daje liczbę szkół, na które można składać wniosek w roku 2019. Jeżeli liczba szkół we wniosku będzie wyższa niż limit na dany rok dla samorządu uwzględnione zostaną tylko szkoły mieszczące się w limicie zgodnie z kolejnością z wniosku. Dla miast na prawach powiatu limit oblicza się odrębnie dla części gminnej i powiatowej.

Wniosek

Oprócz wniosku należy dołączyć wykaz pomocy dydaktycznych zakupionych w roku bieżącym lub planowanych do zakupienia odrębnie dla każdej szkoły i do każdego przedmiotu.
Pomagamy wypełnić wszystkie niezbędne dokumenty!

Co zapewnia Interdesk?

– pomoc podczas wypełniania i składania wniosków oraz pozyskiwania funduszy
– pomoc podczas wyboru i montażu sprzętu w ramach Modułowej Pracowni Przyrodniczej
– jeżeli szkoła tego wymaga: kursy i szkolenia z zakresu obsługi
– wsparcie techniczne dla nauczycieli oraz uczniów
– serwis i dojazd na miejsce

Kim jesteśmy?

– doradcami z wieloletnim stażem
– firmą skupiającą specjalistów z zakresu elektroniki,
– rodziną, przyjaciółmi, których łączy pasja i wspólny cel: poprawa standardów edukacyjnych w szkołach

Nasza oferta

dostępna na www.interdesk.pl
lub po kliknięciu w logo:

Termin składania wniosku:

do 14 czerwca 2019 roku
– decyduje data wpływu do MEN

Naszym usługom zaufały setki szkół!

Pozwól sobie pomóc
My zajmiemy się wszystkim!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *