Program Ministerstwa “Posiłek w szkole i w domu”

Przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, niespełna kwartał temu, program “Posiłek w szkole i w domu” dotyczy wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe. Wsparcie ma prowadzić do zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki poprzez organizację stołówek i miejsc do spożywania posiłków. Zaakceptowany projekt uchwały przyjął różne formy wsparcia dla różnych grup i warstw społecznych. Budżet na Program “Posiłek w szkole i w domu” wynosi 200 mln zł.

Wsparcie finansowe w ramach programu dotyczyć będzie:
– doposażenia, adaptacji i poprawy standardu stołówek szkolnych,
– doposażenia i adaptacji stołówek szkolnych, które obecnie nie funkcjonują, ponowne ich uruchomienie,
– zorganizowania nowych stołówek szkolnych,
– poprawy standardu i wyposażenia pomieszczeń, które przeznaczone są do spożywania posiłków

Projekt określa również kwoty maksymalne jakie można uzyskać poprzez wsparcie finansowe udzielone w ramach Programu:
80 000 zł – na doposażenie, adaptację i poprawę standardu funkcjonowania stołówek szkolnych, doposażenie stołówek, które obecnie nie funkcjonują oraz ich uruchomienie lub zorganizowanie nowych stołówek szkolnych.
25 000 zł – na adaptację, poprawę standardu i wyposażenie pomieszczeń do spożywania posiłków (jadalni).

Całość projektu opublikowano na stronie Rządowego Centrum Legislacji TUTAJ.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *